MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

MONKEY PEAK - ĐỈNH NÚI KHỈ

Thể Loại Truyện : Horror, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (50 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,150

Tóm tắt:

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Cùng khám phá nhé

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 50

09/06/2018

Chapter 49

09/06/2018

Chapter 48

09/06/2018

Chapter 47

09/06/2018

Chapter 46

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

19/11/2017

Chapter 26

19/11/2017

Chapter 27

19/11/2017

Chapter 28

19/11/2017

Chapter 29

11/01/2018

Chapter 30

11/01/2018

Chapter 31

11/01/2018

Chapter 32

11/01/2018

Chapter 33

11/01/2018

Chapter 34

13/01/2018

Chapter 35

15/01/2018

Chapter 36

15/01/2018

Chapter 37

16/01/2018

Chapter 38

05/02/2018

Chapter 39

05/02/2018

Chapter 40

05/02/2018
Top