Monochrome shounen shoujo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Monochrome shounen shoujo

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 06-07,2015

Ngày cập nhật: 16-08,2017 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 543

Tóm tắt:

Câu truyện bắt đầu tại một trường trung học dành riêng cho hoàng tộc của các "Dã Nhân Tộc".Nữ chính của chúng ta đã được nhận vào để giúp cho học sinh tập làm quen với con người.Liệu cô có bị "thịt" trước khi tốt nghiệp ?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

16/08/2017

Chapter 16

16/08/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

06/07/2015

Chapter 13

27/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

26/01/2013

Chapter 1.2

27/06/2013

Chapter 1.3

27/06/2013

Chapter 2.1

27/06/2013

Chapter 2

05/08/2014

Chapter 3

21/08/2014

Chapter 4

17/09/2014

Chapter 5

30/05/2015

Chapter 6

01/06/2015

Chapter 7

03/06/2015

Chapter 8

10/06/2015

Chapter 9

13/06/2015

Chapter 10

23/06/2015

Chapter 11

23/06/2015

Chapter 12

23/06/2015

Chapter 13

27/06/2015

Chapter 14

06/07/2015

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

16/08/2017

Chapter 17

16/08/2017
Top