Monokuro Kinderbook
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Monokuro Kinderbook

Thể Loại Truyện : Drama, Psychological, Seinen, Other

Ngày tạo: 19-09,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 373

Tóm tắt:

Tuyển tập 10 oneshot của tác giả Kan Takahama. Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau về cuộc sống.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

19/09/2015

Chapter 4

05/09/2015

Chapter 3

04/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/08/2015

Chapter 2

17/08/2015

Chapter 3

04/09/2015

Chapter 4

05/09/2015

Chapter 5

19/09/2015

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016
Top