MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 04-09,2017 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 512

Tóm tắt:

....................................Loading........................

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

04/09/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

04/09/2017
Top