Monster Trainer - Thuần thú sư
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Monster Trainer - Thuần thú sư

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Supernatural

Ngày tạo: 04-05,2014

Ngày cập nhật: 04-05,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 230

Tóm tắt:

Một thế giới khi mà các con thú vật cường đại là bạn hữu chiến đấu của con người. Ở đây những người thuần phục và huấn luyện những con thú đó trở nên mạnh mẽ được coi trọng hơn cả, họ được gọi là các Monster Trainer - Thuần thú sư. Diễn biến xin theo dõi sớm nhất tại hamtruyen.com

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

04/05/2014

Chapter 1

03/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/05/2014

Chapter 2

04/05/2014
Top