Monster X Monster
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Monster X Monster

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 17-10,2015

Ngày cập nhật: 17-10,2015 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 443

Tóm tắt:

Ngày xửa ngày xưa, thế giới được cai trị bởi những con quái vật. Loài người không còn đứng đầu ở chuỗi thức ăn nữa, họ đã trở thành miếng mồi ngon cho bọn quái vật. Tuy nhiên, loài người đã hợp sức lại với nhau đúng lên để chống lại những con quái vật đấy. Và điều đó đã diễn suốt hàng thế kỉ cho đến ngày nay thì....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

17/10/2015

Chapter 15

13/08/2015

Chapter 14

04/08/2015

Chapter 13

18/07/2015

Chapter 12

14/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

22/01/2015

Chapter 1.2

22/01/2015

Chapter 2

25/01/2015

Chapter 3

01/02/2015

Chapter 4

12/02/2015

Chapter 5

24/02/2015

Chapter 6

06/03/2015

Chapter 7

12/03/2015

Chapter 8

17/03/2015

Chapter 9

08/04/2015

Chapter 10

15/04/2015

Chapter 11

23/05/2015

Chapter 12

14/06/2015

Chapter 13

18/07/2015

Chapter 14

04/08/2015

Chapter 15

13/08/2015

Chapter 16

17/10/2015
Top