Mortal Metal Shibagane
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mortal Metal Shibagane

Thể Loại Truyện : Mecha, Other, Action

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 222

Tóm tắt:

mecha

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017
Top