Một Giây Để Hôn Em
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Một Giây Để Hôn Em

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 08-09,2018 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 403

Tóm tắt:

Ấn tượng đầu tiên của mình về bộ này là nam chính đẹp

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 32

08/09/2018

Chapter 31

08/09/2018

Chapter 30

02/07/2018

Chapter 29

25/06/2018

Chapter 28

12/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

18/01/2017

Chapter 1.2

18/01/2017

Chapter 2

18/01/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

11/08/2017

Chapter 23

17/08/2017

Chapter 24

02/09/2017

Chapter 25

28/09/2017

Chapter 26

12/11/2017

Chapter 27

30/11/2017

Chapter 28

12/01/2018

Chapter 29

25/06/2018

Chapter 30

02/07/2018

Chapter 31

08/09/2018

Chapter 32

08/09/2018
Top