Một Ngàn Cánh Hoa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Một Ngàn Cánh Hoa

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Shoujo, Other

Ngày tạo: 16-06,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 128

Tóm tắt:

Mấy thớt đọc thử đi rồi biết :3 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

16/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/06/2015

Chapter 2

27/11/2016
Top