Mugen Spiral
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mugen Spiral

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Shoujo, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 163

Tóm tắt:

đọc rồi biết...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2.5

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 1.5

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 1.5

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 2.5

26/11/2016