Mùi cỏ cháy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mùi cỏ cháy

Thể Loại Truyện : Horror, One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 80

Tóm tắt:

Truyện có 16 trang

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017
Top