Mười Tám La Hán đấu Tôn Ngộ Không
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mười Tám La Hán đấu Tôn Ngộ Không

Thể Loại Truyện : Historical, Manhwa, Other

Ngày tạo: 26-08,2013

Ngày cập nhật: 26-08,2013 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 173

Tóm tắt:

Đây là câu chuyện huyền thoại được truyền trong dân gian nói về Tôn Ngộ Không sau khi được Phật Tổ Như Lai phong là" Đấu Chiến Thắng Phật". Công thành danh toại, Tôn Ngộ Không trở nên tự phụ, kiêu căng, nên đã một lần bỏ xuống hạ giới gây chuyện ở miếu A La thuộc Phật Tăng Quốc , làm cho 18 vị quảng đại thần thông La Hán - đệ tử Như Lai phẫn uất. Họ quyết đấu với Ngộ Không. Những trận pháp thuật đã diễn ra dữ dội. Do không được Như Lai giúp " Đấu Chiến Thắng Phật" nhiều phen suýt chết, sau rồi Ngộ Không cũng nghe theo lời chỉ giáo của Như Lai, bỏ tính kiêu căng, hòa hảo với các vị La Hán và trở về tiên giới tiếp tục quy y.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

26/08/2013

Chapter 2

20/08/2013

Chapter 1

19/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/08/2013

Chapter 2

20/08/2013

Chapter 3

26/08/2013
Top