Museum Of Terror
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Museum Of Terror

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 22-04,2015

Ngày cập nhật: 22-04,2015 (8 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 187

Tóm tắt:

Tiếp tục 1 series horror của Junji Ito-sensei

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

22/04/2015

Chapter 7

22/04/2015

Chapter 6

22/04/2015

Chapter 5

22/04/2015

Chapter 4

22/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/04/2015

Chapter 2

22/04/2015

Chapter 3

22/04/2015

Chapter 4

22/04/2015

Chapter 5

22/04/2015

Chapter 6

22/04/2015

Chapter 7

22/04/2015

Chapter 8

22/04/2015
Top