Mushishi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mushishi

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Historical, Mystery, Seinen, Supernatural, Tragedy, Other

Ngày tạo: 24-03,2015

Ngày cập nhật: 21-02,2018 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,558

Tóm tắt:

Mushi không phải thực vật cũng không phải động vật . Ngoài ra, nó không phải vi khuẩn hoặc nấm .Nó có hình dáng giống như sự sống nguyên thuỷ. Dáng vẻ vả cách sống thì chưa rõ. Chúng ta không thể nhận xét về cách sống cho đến khi chúng ta gặp Mushi và họ cho chúng ta thấy hiện tượng thần bí. Họ đã sống như họ tồn tại.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

21/02/2018

Chapter 34

28/10/2017

Chapter 32

28/10/2017

Chapter 31

26/08/2017

Chapter 30

23/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

07/05/2013

Chapter 7

02/11/2014

Chapter 11

24/03/2015

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

06/08/2017

Chapter 30

23/08/2017

Chapter 31

26/08/2017

Chapter 32

28/10/2017

Chapter 34

28/10/2017

Chapter 35

21/02/2018
Top