My Godness - Nữ Thần Của Tôi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

My Godness - Nữ Thần Của Tôi

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Mystery, Romance, Shoujo, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Comic

Ngày tạo: 22-06,2014

Ngày cập nhật: 22-06,2014 (3 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 314

Tóm tắt:

~ Một câu truyện ngắn nói tiếp truyện The Fate dành cho những bạn nào yêu thích cặp đôi Kuro-Nami ~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

22/06/2014

Chapter 2

22/06/2014

Chapter 1

22/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/06/2014

Chapter 2

22/06/2014

Chapter 3

22/06/2014
Top