Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Comedy

Ngày tạo: 17-12,2014

Ngày cập nhật: 17-12,2014 (143 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 2,143

Tóm tắt:

Linh hoang thế giới, yêu tiên tung hoành. dưới bầu trời trong xanh của hòa bình thịnh vượng đang ẩn tàng sự thật hỗn loạn như thế nào? Các loại tiên thuật yêu pháp đấu với nhau….

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/06/2014

Chapter 2

11/06/2014

Chapter 3

13/06/2014

Chapter 4

15/06/2014

Chapter 5

16/06/2014

Chapter 6

17/06/2014

Chapter 7

18/06/2014

Chapter 8

19/06/2014

Chapter 9

20/06/2014

Chapter 10

21/06/2014

Chapter 11

22/06/2014

Chapter 12

23/06/2014

Chapter 13

24/06/2014

Chapter 14

25/06/2014

Chapter 15

26/06/2014

Chapter 16

27/06/2014

Chapter 17

28/06/2014

Chapter 18.1

30/06/2014

Chapter 18.2

01/07/2014

Chapter 19

02/07/2014

Chapter 20

03/07/2014

Chapter 21

04/07/2014

Chapter 22

06/07/2014

Chapter 23.1

07/07/2014

Chapter 23.2

08/07/2014

Chapter 24.1

10/07/2014

Chapter 24.2

11/07/2014

Chapter 25.1

12/07/2014

Chapter 25.2

13/07/2014

Chapter 26.1

14/07/2014

Chapter 26.2

15/07/2014

Chapter 27

17/07/2014

Chapter 28

19/07/2014

Chapter 29

20/07/2014

Chapter 30

21/07/2014

Chapter 31

23/07/2014

Chapter 32

24/07/2014

Chapter 33

25/07/2014

Chapter 34

26/07/2014

Chapter 35

27/07/2014
Top