My kitty and old dog
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

My kitty and old dog

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (22 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 645

Tóm tắt:

Nang nak- chú chó xù già với tầm nhìn bị lông che mất, và Soondae- chú mèo con đáng yêu~~ Cả hai đều rất yêu cô chủ của mình. Đây là những tập truyện về chú chó già và mèo con luôn chờ cô chủ của mình trao tình yêu và sự quan tâm cho chúng

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017
Top