MYth: My Seasons
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

MYth: My Seasons

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Supernatural

Ngày tạo: 18-08,2013

Ngày cập nhật: 18-08,2013 (4 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 279

Tóm tắt:

Một sê-ri truyện nguyên bản dựa trên thần thoại Hy Lạp về các vị thần và nữ thần với ba nhân vật chính: Zues, Poseidon, Hades. Hãy cùng dõi theo con đường họ tạo nên huyền thoại và tìm thấy tình yêu của riêng mình nhé!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

18/08/2013

Chapter 3

11/08/2013

Chapter 2

30/06/2013

Chapter 1

30/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/06/2013

Chapter 2

30/06/2013

Chapter 3

11/08/2013

Chapter 4

18/08/2013
Top