Nam Thần Là Yêu Quái
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nam Thần Là Yêu Quái

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 13-09,2018 (78 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,476

Tóm tắt:

"Tuy rằng là tiết mục siêu nhiên, nhưng có nam thần Phàn Xuyên! Đi đi đi, sợ ma cũng phải đi! Nhưng------- Tại sao tôi và Hoàng Diệc Tuyết được phân chung một đội chứ, không thể cùng với nam thần thì có gì khác! Mà ......... thật sự có ma đó!" ----- tiếng than vãn của cô gái tâm linh Hạ Tiểu Mãn...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 86

13/09/2018

Chapter 85

13/09/2018

Chapter 84

08/08/2018

Chapter 79

23/07/2018

Chapter 81

23/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

07/01/2017

Chapter 32

07/01/2017

Chapter 33

07/01/2017

Chapter 34

07/01/2017

Chapter 35

07/01/2017

Chapter 36

08/01/2017

Chapter 37

15/01/2017

Chapter 38

15/01/2017

Chapter 39

15/01/2017

Chapter 40

18/01/2017
Top