Nam Yên Trai Bút Lục
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nam Yên Trai Bút Lục

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhua, Romance

Ngày tạo: 13-11,2012

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 340

Tóm tắt:

Tại tiệm bán hương trầm của bà chủ bí ẩn Lục Mạn Sinh, đột nhiên nảy sinh những câu chuyện kì quái khiến người ta bắt đầu nảy sinh hoài nghi.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12.2

27/11/2016

Chapter 12.1

27/11/2016

Chapter 11.2

27/11/2016

Chapter 11.1

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

13/11/2012

Chapter 3

13/11/2012

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6.1

27/11/2016

Chapter 6.2

27/11/2016

Chapter 6.3

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8.1

27/11/2016

Chapter 8.2

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11.1

27/11/2016

Chapter 11.2

27/11/2016

Chapter 12.1

27/11/2016

Chapter 12.2

27/11/2016