Naruto Doujinshi - Buddha
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Doujinshi - Buddha

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 02-10,2014

Ngày cập nhật: 02-10,2014 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 7

Số lần đọc: 173

Tóm tắt:

Khi Naruto gặp Bụt :)) (Bụt bắt nguồn từ chữ Ấn là Buddha)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

02/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

02/10/2014
Top