Naruto Doujinshi - Happy Birthday To You ♥
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Doujinshi - Happy Birthday To You ♥

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 11-10,2013

Ngày cập nhật: 11-10,2013 (3 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 306

Tóm tắt:

Series doujinshi super cute về cậu chàng Naruto và gia đình Minato & Kushina cùng bé cáo Kurama ♥
10/10/2013 - Chúc mừng our baka boy, Naruto.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top