Naruto Doujinshi - Love And Romantic Chocolate
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Doujinshi - Love And Romantic Chocolate

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 15-08,2013

Ngày cập nhật: 15-08,2013 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 191

Tóm tắt:

Lại là 1 short dou nhỏ về Kakashi và Iruka

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

15/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

15/08/2013
Top