Naruto Doujinshi - NaruSaku
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Doujinshi - NaruSaku

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 03-08,2014

Ngày cập nhật: 03-08,2014 (4 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 262

Tóm tắt:

Một cái Doujinshi cực ngắn vè Naruto và Sakura

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

03/08/2014

Chapter 2

03/08/2014

Chapter 1.5

03/08/2014

One shot

30/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

30/03/2014

Chapter 1.5

03/08/2014

Chapter 2

03/08/2014

Chapter 3

03/08/2014