Naruto Doujinshi - Silver Sweet Olive
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Doujinshi - Silver Sweet Olive

Thể Loại Truyện : Romance, Tragedy, Other

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 159

Tóm tắt:

Adapted From: Naruto Pairing: Sasuke x Naruto From SNFC with love ~ Have a sweet V-Day ~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top