Naruto Doujinshi - Slow dance
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Doujinshi - Slow dance

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 25-10,2014

Ngày cập nhật: 25-10,2014 (2 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 76

Tóm tắt:

Naruto và Sasuke giận nhau sau một trận cãi vả...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top