Naruto Doujinshi - We Could Live Here
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Doujinshi - We Could Live Here

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 23-08,2013

Ngày cập nhật: 23-08,2013 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 26

Tóm tắt:

Một dou ngắn dễ thương của Twinge sama về Naruto và Sasuke

Pairing: NaruSasu

Scanlation: Arigatomina

Trans + Edit: xmUshro0mx

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top