Naruto Gaiden [Full Color]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Gaiden [Full Color]

Thể Loại Truyện : Action, Anime, Comedy

Ngày tạo: 12-06,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (8 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 585

Tóm tắt:

Naruto Gaiden (Naruto phần 3) Full Color được cập nhật thường xuyên chủ nhật mỗi tuần!
Câu chuyện kể về những mần non tương lai của làng Lá. Hãy theo tôi theo dõi bộ truyện hấp dẫn này!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

12/06/2015

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5.2

12/06/2015

Chapter 5

12/06/2015

Chapter 3

08/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/05/2015

Chapter 2

02/06/2015

Chapter 6

04/06/2015

Chapter 3

08/06/2015

Chapter 5

12/06/2015

Chapter 5.2

12/06/2015

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

12/06/2015
Top