Naruto Gaiden: The Seventh Hokage
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Gaiden: The Seventh Hokage

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Martial Arts, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 08-08,2015

Ngày cập nhật: 08-08,2015 (11 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 7

Số lần đọc: 628

Tóm tắt:

Một mini-series của Masashi Kishimoto viết về Boruto Uzumaki(con trai của Naruto Uzumaki Hokage của Làng Lá)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10.5

08/08/2015

Chapter 10

02/07/2015

Chapter 9

25/06/2015

Chapter 8

18/06/2015

Chapter 7

11/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/04/2015

Chapter 2

28/04/2015

Chapter 3

14/05/2015

Chapter 4

21/05/2015

Chapter 5

28/05/2015

Chapter 6

04/06/2015

Chapter 7

11/06/2015

Chapter 8

18/06/2015

Chapter 9

25/06/2015

Chapter 10

02/07/2015

Chapter 10.5

08/08/2015
Top