Naruto Ngoại Truyện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto Ngoại Truyện

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 17-05,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (3 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 713

Tóm tắt:

Một số ngoại truyện về con trai của naruto do Hamtruyen.com và na3d.sohagame.vn hợp tác sản xuất Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2.5

27/11/2016

Chapter 2

17/05/2015

Chapter 1

03/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/03/2015

Chapter 2

17/05/2015

Chapter 2.5

27/11/2016
Top