Naruto - Taka Team Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Naruto - Taka Team Doujinshi

Thể Loại Truyện : Drama, Other

Ngày tạo: 29-08,2014

Ngày cập nhật: 29-08,2014 (5 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 362

Tóm tắt:

All about Taka Team <3  

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

29/08/2014

Chapter 4

29/08/2014

Chapter 3

29/08/2014

Chapter 2

29/08/2014

Chapter 1

29/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/08/2014

Chapter 2

29/08/2014

Chapter 3

29/08/2014

Chapter 4

29/08/2014

Chapter 5

29/08/2014
Top