Necro Dancer
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Necro Dancer

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Mystery, Seinen, Adventure

Ngày tạo: 29-05,2013

Ngày cập nhật: 29-05,2013 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 370

Tóm tắt:

Cập nhật sau...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

29/05/2013

Chapter 3

25/05/2013

Chapter 2

25/05/2013

Chapter 1

25/05/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/05/2013

Chapter 2

25/05/2013

Chapter 3

25/05/2013

Chapter 4

29/05/2013
Top