Necrophile of Darkside Sister
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Necrophile of Darkside Sister

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mature, Seinen, Supernatural

Ngày tạo: 21-05,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 220

Tóm tắt:

Georg và Riselotte là hai đức trẻ sống sót sau khi bị cha mình dùng làm vật tế thần. Nhưng Riselotte hiện tại đang là một tử thi và Georg cố gắng truy tìm cuốn sách Necronomicon để cơ thể chị mình có thể trở lại bình

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

21/05/2015

Chapter 3

20/05/2015

Chapter 2

20/05/2015

Chapter 1

05/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/05/2015

Chapter 2

20/05/2015

Chapter 3

20/05/2015

Chapter 4

21/05/2015

Chapter 5

27/11/2016
Top