Neet-chan (T.K Team)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Neet-chan (T.K Team)

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 07-12,2017 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 741

Tóm tắt:

Vài mẫu truyện ngắn + ảnh được tác giả up lên Twitter của mình về 1 em Neet 23 tuổi Neet nhưng múp Đang update dần, còn ai muốn cập nhật nhanh hơn thì sang fb nhóm nhé https://www.facebook.com/tktranslationteam/

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

07/12/2017

Chapter 18

26/10/2017

Chapter 17

26/10/2017

Chapter 16

30/09/2017

Chapter 15

28/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

07/08/2017

Chapter 14

09/08/2017

Chapter 15

28/08/2017

Chapter 16

30/09/2017

Chapter 17

26/10/2017

Chapter 18

26/10/2017

Chapter 19

07/12/2017
Top