Neji
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Neji

Thể Loại Truyện : Mature, Shoujo, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 30-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 308

Tóm tắt:

Đang trans

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2.3

27/11/2016

Chapter 2.2

30/10/2015

Chapter 2.1

30/10/2015

Chapter 1.2

15/10/2015

Chapter 1.1

15/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

15/10/2015

Chapter 1.2

15/10/2015

Chapter 2.1

30/10/2015

Chapter 2.2

30/10/2015

Chapter 2.3

27/11/2016
Top