Nejimaki-kagyu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nejimaki-kagyu

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Romance, Seinen, Action, Comedy

Ngày tạo: 01-04,2014

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (64 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,191

Tóm tắt:

update sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 62

09/06/2018

Chapter 61

09/06/2018

Chapter 60

09/06/2018

Chapter 59

11/02/2018

Chapter 58

11/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/09/2013

Chapter 2

15/02/2014

Chapter 3

15/02/2014

Chapter 4

16/02/2014

Chapter 5

17/02/2014

Chapter 6

17/02/2014

Chapter 7

18/02/2014

Chapter 7.5

18/02/2014

Chapter 8

21/02/2014

Chapter 9

25/02/2014

Chapter 10

12/03/2014

Chapter 11

01/04/2014

Chapter 12

01/04/2014

Chapter 13

11/02/2018

Chapter 14

11/02/2018

Chapter 15

11/02/2018

Chapter 16

11/02/2018

Chapter 17

11/02/2018

Chapter 18

11/02/2018

Chapter 19

11/02/2018

Chapter 20

11/02/2018

Chapter 21

11/02/2018

Chapter 22

11/02/2018

Chapter 23

11/02/2018

Chapter 24

11/02/2018

Chapter 25

11/02/2018

Chapter 26

11/02/2018

Chapter 27

11/02/2018

Chapter 28

11/02/2018

Chapter 29

11/02/2018

Chapter 30

11/02/2018

Chapter 31

11/02/2018

Chapter 32

11/02/2018

Chapter 33

11/02/2018

Chapter 34

11/02/2018

Chapter 35

11/02/2018

Chapter 36

11/02/2018

Chapter 37

11/02/2018

Chapter 38

11/02/2018

Chapter 39

11/02/2018
Top