Neon Genesis Evangelion - SHIKINAMI NOTE
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Neon Genesis Evangelion - SHIKINAMI NOTE

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 14-03,2014

Ngày cập nhật: 14-03,2014 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 158

Tóm tắt:

Chuyện sida giữa các nhân vật Eva.   Theo dõi các project khác tại facebook của nhóm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

14/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

14/03/2014
Top