Never Can Fly
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Never Can Fly

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Other

Ngày tạo: 28-05,2014

Ngày cập nhật: 28-05,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 115

Tóm tắt:

[Re-up] Truyện được tác giả vẽ từ tháng 1 năm 2008 và đăng trong tập trí BreakFree số 1 vào năm 2009. Nội dung: Một câu truyện cổ tích..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

28/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

28/05/2014
Top