New Mobile Report Gundam Wing Endless Waltz: The Glory Of Losers
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

New Mobile Report Gundam Wing Endless Waltz: The Glory Of Losers

Thể Loại Truyện : Mecha, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 12-06,2015

Ngày cập nhật: 12-06,2015 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 632

Tóm tắt:

Bản làm lại của New Mobile Report Gundam Wing và các bản side story khác với cốt truyện chặt chẽ hơn.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

12/06/2015

Chapter 10

11/06/2015

Chapter 9

11/06/2015

Chapter 8

10/06/2015

Chapter 7

10/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/06/2015

Chapter 2

09/06/2015

Chapter 3

09/06/2015

Chapter 4

09/06/2015

Chapter 5

10/06/2015

Chapter 6

10/06/2015

Chapter 7

10/06/2015

Chapter 8

10/06/2015

Chapter 9

11/06/2015

Chapter 10

11/06/2015

Chapter 11

12/06/2015
Top