New Voices in the Dark
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

New Voices in the Dark

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Josei, Mystery, Psychological, Supernatural, Tragedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (7 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 348

Tóm tắt:

New Voices in the Dark là tuyển tập truyện kinh dị mới của Junji Ito,xuất bản lần đầu năm 2006.Là phần tiếp theo của "Secret of the Haunted Mansion"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012
Top