Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Martial Arts, Romance

Ngày tạo: 14-11,2015

Ngày cập nhật: 09-11,2018 (93 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,451

Tóm tắt:

Cười cười phong lôi chấn, Giận Dữ Thương Hải Hàn, Nhất thủ phá Thương Khung, Nhất kiếm vũ trường thiên, Một người một kiếm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 55.5

09/11/2018

Chapter 55

11/10/2018

Chapter 54

07/10/2018

Chapter 53.5

05/09/2018

Chapter 53

27/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/03/2014

Chapter 2

18/03/2014

Chapter 3

18/03/2014

Chapter 4

19/03/2014

Chapter 5

20/03/2014

Chapter 6

04/04/2014

Chapter 7

14/05/2014

Chapter 8

07/07/2014

Chapter 9

10/08/2014

Chapter 10

26/08/2014

Chapter 11

01/10/2014

Chapter 12

30/12/2014

Chapter 13

01/01/2015

Chapter 14

02/01/2015

Chapter 15

14/02/2015

Chapter 16

20/04/2015

Chapter 17

01/05/2015

Chapter 18

16/08/2015

Chapter 19

19/08/2015

Chapter 20.1

21/10/2015

Chapter 20.2

21/10/2015

Chapter 20.3

03/11/2015

Chapter 21.1

14/11/2015

Chapter 21.2

26/11/2016

Chapter 21.3

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 23.5

26/11/2016

Chapter 24.1

26/11/2016

Chapter 24.2

26/11/2016

Chapter 24.3

26/11/2016

Chapter 24.4

26/11/2016

Chapter 25.1

26/11/2016

Chapter 25.2

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 26.5

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 27.5

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 28.5

26/11/2016
Top