Ngày Hóa Bướm
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ngày Hóa Bướm

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 14-12,2014

Ngày cập nhật: 14-12,2014 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 690

Tóm tắt:

none

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

14/12/2014

Chapter 10

07/12/2014

Chapter 9

30/11/2014

Chapter 8

23/11/2014

Chapter 7

16/11/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/10/2014

Chapter 2

31/10/2014

Chapter 3

31/10/2014

Chapter 4

31/10/2014

Chapter 5

02/11/2014

Chapter 6

09/11/2014

Chapter 7

16/11/2014

Chapter 8

23/11/2014

Chapter 9

30/11/2014

Chapter 10

07/12/2014

Chapter 11

14/12/2014
Top