Nghĩa Dũng Môn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nghĩa Dũng Môn

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Action

Ngày tạo: 22-11,2015

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (71 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,641

Tóm tắt:

1 bộ truyện nói về thời kỳ thối nát của phong kiến trung hoa. Dũng Quán Quân và Nghĩa Càn Khôn sáng lập Nghĩa Dũng Môn nhằm trừ gian diệt bạo, bảo vệ đất nước trước nạn ngoại xâm.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 71

07/01/2017

Chapter 70

07/01/2017

Chapter 69

07/01/2017

Chapter 68

07/01/2017

Chapter 67

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/07/2012

Chapter 2

31/07/2012

Chapter 3

31/07/2012

Chapter 4

31/07/2012

Chapter 5

31/07/2012

Chapter 6

31/07/2012

Chapter 7

31/07/2012

Chapter 8

31/07/2012

Chapter 9

22/10/2012

Chapter 10

29/10/2012

Chapter 11

29/10/2012

Chapter 12

02/11/2012

Chapter 13

02/11/2012

Chapter 14

25/09/2015

Chapter 15

04/11/2015

Chapter 16

22/11/2015

Chapter 17

22/11/2015

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016
Top