Nghịch Hành Thiên Hậu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nghịch Hành Thiên Hậu

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 06-11,2015

Ngày cập nhật: 29-08,2018 (40 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 774

Tóm tắt:

Trên thế giới đáng sợ nhất là chuyện tình cảm, người đẩy ngươi vào địa ngục cũng từng là người mang ngươi đến thiên đường.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27.2

29/08/2018

Chapter 27.1

27/08/2018

Chapter 26.2

26/08/2018

Chapter 26.1

25/08/2018

Chapter 25.2

21/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/08/2015

Chapter 2

05/08/2015

Chapter 3

10/08/2015

Chapter 4

25/08/2015

Chapter 5

06/09/2015

Chapter 6

20/09/2015

Chapter 7

01/10/2015

Chapter 8

03/10/2015

Chapter 9

10/10/2015

Chapter 10

06/11/2015

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15.1

12/06/2018

Chapter 15.2

14/06/2018

Chapter 16.1

10/07/2018

Chapter 16.2

11/07/2018

Chapter 17.1

12/07/2018

Chapter 17.2

20/07/2018

Chapter 18.1

24/07/2018

Chapter 18.2

25/07/2018

Chapter 19.1

26/07/2018

Chapter 19.2

30/07/2018

Chapter 20.1

31/07/2018

Chapter 20.2

02/08/2018

Chapter 21.1

04/08/2018

Chapter 21.2

06/08/2018

Chapter 22.1

10/08/2018

Chapter 22.2

10/08/2018

Chapter 23.1

11/08/2018

Chapter 23.2

12/08/2018

Chapter 24.1

14/08/2018

Chapter 24.2

15/08/2018

Chapter 25.1

17/08/2018

Chapter 25.2

21/08/2018

Chapter 26.1

25/08/2018

Chapter 26.2

26/08/2018

Chapter 27.1

27/08/2018

Chapter 27.2

29/08/2018
Top