Nghịch Hành Thiên Hậu

Theo dõi

Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Nghịch Hành Thiên Hậu

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 06-11,2015

Ngày cập nhật: 12-07,2018 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 739

Tóm tắt:

Trên thế giới đáng sợ nhất là chuyện tình cảm, người đẩy ngươi vào địa ngục cũng từng là người mang ngươi đến thiên đường.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17.1

12/07/2018

Chapter 16.2

11/07/2018

Chapter 16.1

10/07/2018

Chapter 15.2

14/06/2018

Chapter 15.1

12/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/08/2015

Chapter 2

05/08/2015

Chapter 3

10/08/2015

Chapter 4

25/08/2015

Chapter 5

06/09/2015

Chapter 6

20/09/2015

Chapter 7

01/10/2015

Chapter 8

03/10/2015

Chapter 9

10/10/2015

Chapter 10

06/11/2015

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15.1

12/06/2018

Chapter 15.2

14/06/2018

Chapter 16.1

10/07/2018

Chapter 16.2

11/07/2018

Chapter 17.1

12/07/2018
Top