Nghịch Mệnh Sư
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nghịch Mệnh Sư

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,171

Tóm tắt:

Triều đình phái cả một binh đoàn Ngự Lâm Quân đến rừng trúc chỉ để đối phó với một tên mù? Hắn ta là ai mà lại nguy hiểm đến thế? Liệu trong chuyện này có uẩn khúc gì không??

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

08/01/2017

Chapter 16

08/01/2017

Chapter 15

08/01/2017

Chapter 14

08/01/2017

Chapter 13

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/07/2015

Chapter 2

15/08/2015

Chapter 3

17/08/2015

Chapter 4

19/08/2015

Chapter 5

22/08/2015

Chapter 6

16/09/2015

Chapter 7

30/09/2015

Chapter 8

02/10/2015

Chapter 9

18/10/2015

Chapter 10

11/11/2015

Chapter 11

14/11/2015

Chapter 12

18/11/2015

Chapter 13

08/01/2017

Chapter 14

08/01/2017

Chapter 15

08/01/2017

Chapter 16

08/01/2017

Chapter 17

08/01/2017
Top