Nghịch Quỷ DS
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nghịch Quỷ DS

Thể Loại Truyện : Manhua, Comedy

Ngày tạo: 14-10,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (46 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 673

Tóm tắt:

Thành phố trong tương lai phát triển quá nhanh, thúc đẩy bài tiết của não bộ hình thành nên "phó thể". Vậy phó thể là gì ?..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 46

08/01/2017

Chapter 45

08/01/2017

Chapter 44

08/01/2017

Chapter 43

08/01/2017

Chapter 42

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/08/2015

Chapter 2

20/08/2015

Chapter 3

21/08/2015

Chapter 4

21/08/2015

Chapter 5

22/08/2015

Chapter 6

22/08/2015

Chapter 7

22/08/2015

Chapter 8

22/08/2015

Chapter 9

23/08/2015

Chapter 10

24/08/2015

Chapter 11

24/08/2015

Chapter 12

25/08/2015

Chapter 13

27/08/2015

Chapter 14

28/08/2015

Chapter 15

29/08/2015

Chapter 16

30/08/2015

Chapter 17

30/08/2015

Chapter 18

31/08/2015

Chapter 19

01/09/2015

Chapter 20

02/09/2015

Chapter 21

04/09/2015

Chapter 22

06/09/2015

Chapter 23

16/09/2015

Chapter 24

18/09/2015

Chapter 25

22/09/2015

Chapter 26

14/10/2015

Chapter 27

14/10/2015

Chapter 28

08/01/2017

Chapter 29

08/01/2017

Chapter 30

08/01/2017

Chapter 31

08/01/2017

Chapter 32

08/01/2017

Chapter 33

08/01/2017

Chapter 34

08/01/2017

Chapter 35

08/01/2017

Chapter 36

08/01/2017

Chapter 37

08/01/2017

Chapter 38

08/01/2017

Chapter 39

08/01/2017

Chapter 40

08/01/2017