[Ngoại truyện] Phong Khởi Thương Lam
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[Ngoại truyện] Phong Khởi Thương Lam

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Romance

Ngày tạo: 25-02,2015

Ngày cập nhật: 25-02,2015 (2 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 437

Tóm tắt:

Đọc đi hay lắm, truyện chính là Phong Khởi Thường Lam

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

25/02/2015

Chapter 1

24/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/02/2015

Chapter 2

25/02/2015
Top