Ngôi Sao Kabi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ngôi Sao Kabi

Thể Loại Truyện : Fantasy, Comedy

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (245 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,018

Tóm tắt:

none

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 250

28/07/2017

Chapter 249

28/07/2017

Chapter 248

28/07/2017

Chapter 247

28/07/2017

Chapter 246

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/02/2015

Chapter 2

26/02/2015

Chapter 3

26/02/2015

Chapter 4

28/02/2015

Chapter 5

05/03/2015

Chapter 6

07/03/2015

Chapter 7

12/03/2015

Chapter 8

14/03/2015

Chapter 9

19/03/2015

Chapter 10

21/03/2015

Chapter 11

26/03/2015

Chapter 12

28/03/2015

Chapter 13

02/04/2015

Chapter 14

04/04/2015

Chapter 15

09/04/2015

Chapter 16

11/04/2015

Chapter 17

16/04/2015

Chapter 18

18/04/2015

Chapter 19

23/04/2015

Chapter 20

25/04/2015

Chapter 21

30/04/2015

Chapter 22

02/05/2015

Chapter 23

07/05/2015

Chapter 24

09/05/2015

Chapter 25

14/05/2015

Chapter 26

16/05/2015

Chapter 27

21/05/2015

Chapter 28

23/05/2015

Chapter 29

27/05/2015

Chapter 30

30/05/2015

Chapter 31

04/06/2015

Chapter 32

06/06/2015

Chapter 33

11/06/2015

Chapter 34

13/06/2015

Chapter 35

18/09/2015

Chapter 36

23/09/2015

Chapter 37

08/10/2015

Chapter 38

15/10/2015

Chapter 39

30/10/2015

Chapter 40

30/10/2015
Top