Người Bạn Tuyệt Vời
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Người Bạn Tuyệt Vời

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 02-04,2014

Ngày cập nhật: 02-04,2014 (3 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 244

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3 End

02/04/2014

Chapter 2

24/03/2014

Chapter 1

24/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/03/2014

Chapter 2

24/03/2014

Chapter 3 End

02/04/2014
Top