Người Bất Tử

Theo dõi

Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Người Bất Tử

Thể Loại Truyện : Horror, Romance, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 137

Tóm tắt:

Sự Bất tử, một phước lành hay một lời nguyền...?!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017
Top